The Genius Mùa 4

The Genius Mùa 4 The Genius Season 4 (2015)

Nội dung phim

The Genius mùa 4 gồm 13 người chơi có kỹ năng hoặc tài năng đặc biệt đã tham gia 3 mùa trước thi đấu với nhau trong các trò chơi. Mỗi tập sẽ có một người chơi bị loại. Người chơi thu thập ngọc lựu để dễ dàng vượt qua các trò chơi. Mỗi viên ngọc lựu tương đương 1 triệu won và tổng số lượng ngọc lựu trong vòng cuối cùng sẽ được quy đổi thành tiền mặt giành cho người thắng cuộc. Mỗi tập sẽ gồm 2 trò chơi: Trận Chủ Chiến và Trận Tử Chiến. Tất cả người chơi đều phải tham gia Trận Chủ Chiến và phần thưởng là ngọc lựu. Ngoài ra, người chiến thắng trong Trận Chủ Chiến sẽ nhận được bùa sinh mệnh giúp họ miễn nhiễm khỏi Trận Tử Chiến. Người thua cuộc hoặc có ít ngọc lựu sẽ phải đối mặt nguy cơ phải tham gia Trận Tử Chiến để xác định người bị loại khỏi chương trình.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận