Thế Giới Ma

Thế Giới Ma Ghost World (2001)

Nội dung phim

Thế Giới Ma là câu chuyện của Enid và Rebecca sau khi họ hoàn thành các trường cao. Cả hai đều có những vấn đề liên quan đến người dân và họ dành nhiều thời gian của họ treo vảng xung quanh và creep. Khi họ gặp Seymour là người ngoài xã hội những người yêu thương để thu thập các hồ sơ cũ 78, cuộc sống của Enid sẽ thay đổi mãi mãi.

Thế Giới Ma

Thế Giới Ma

Thế Giới Ma

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận