Thị Trấn Phù Thủy Phần 3

Thị Trấn Phù Thủy Phần 3 Salem Season 3 (2016)

Nội dung phim

Thị Trấn Phù Thủy Phần 3, Salem Season 3 năm 1692, một sự kiện ghê rợn đi vào lịch sử nơi đây khi các quan tòa kết tội 19 người dân vì tội " làm phù thủy" dù họ không thừa nhận, sau đó là hàng trăm người khác cũng bị kết tội. Tất cả đều bị xử tử, từ đó dẫn đến những biến chuyển cực kì khủng khiếp trong toàn bộ cuộc sống của người dân ở Salem.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận