Thích Khách Liệt Truyện Phần 2

Thích Khách Liệt Truyện Phần 2 Men with Swords 2 (2017)

Nội dung phim

Thích Khách Liệt Truyện Phần 2, Men with Swords 2 vẫn tiếp tục là những cuộc tranh giành quyền lực và các thao túng của các quan chức trong hoàng cung. Lúc này, Nam Túc cảm thấy lúc này rất thích hợp để xâm lấm đất đai bằng cách bình loạn các cuộc nổi dậy trong kinh thành, với sự trợ giúp của các anh hùng trong võ lâm.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận