Thử Thách Nghiệt Ngã

Thử Thách Nghiệt Ngã At The Threshold Of An Era (2000)

Nội dung phim

Bộ phim tài liệu sự thăng trầm của ba doanh nhân, người thành lập Lik Tiên thế kỷ xây dựng (力 天 世纪) với nhau để đạt được mục tiêu cuối cùng của việc phát triển một thành phố không ô nhiễm ở Hồng Kông. Trả thù và tình yêu phục vụ ô phụ như mạnh mẽ trong suốt bộ phim, với sự thù giữa hai gia đình là nổi bật nhất. Những câu chuyện được một khoảng thời gian 20 năm, từ năm 1990 đến năm 2010, và đặc trưng nhiều công nghệ mà đến tuổi trong thời gian này, bao gồm cả mới ra đời internet và cồng kềnh tamaguchi thiết bị ảo vật nuôi (hiển thị như là một thiết bị tương tự như Game Boy trong phim ), được phát triển bởi một trong những doanh nghiệp trước khi bước vào xây dựng.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận