Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3: Linh Châu Thần Kiếm

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3: Linh Châu Thần Kiếm The Legend Of Sword And Fairy 3 (2009)

Nội dung phim

Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3: Linh Châu Thần Kiếm bắt đầu bằng Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm 1.  Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian...
1000 năm trước...Thần Tướng Trấn Yêu tên là Phi Bồng trên thần giới, vì để ma tôn Trọng Lầu xâm phạm Tiên Giới, cho nên Thần Giới phái binh tới bắt Phi Bồng, Phi Bồng bị rớt xuống nhân gian, biến thành Thục Sơn Trấn Yêu Kiếm, rồi trải qua nhiều kiếp luân hồi. Người quản lý Thần Thụ (cây thần) là Tịch Dao vốn yêu thầm Phi Bồng, sau khi Phi Bồng xuống nhân gian, nàng liền dùng quả của Thần Thụ chế thành nữ tử là Tuyết Kiến đầu nhập nhân gian.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận