Tiểu Đội Vịt Trời

Tiểu Đội Vịt Trời Quackerz (2016)

Nội dung phim

Tiểu Đội Vịt Trời, Quackerz câu chuyện trên hòn đảo nhỏ bị mất trong nay nắng Trung Quốc đời sống thường xuyên của vịt quýt ngay lập tức biến thành hỗn loạn: bầy của bầy vịt trời quân sự đang làm cho một hành trình đến Hawaii, bởi vùng đất sai lầm trên đảo của trái quít. Trưởng bầy vịt trời, Duckmus không muốn để xem với truyền thống địa phương, cũng như Hoàng đế của quýt không thích khách không mời. Chiến tranh lạnh nổ ra giữa hai gia tộc.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận