Tình Đậm Sâu

Tình Đậm Sâu 77 Heartbreaks (2017)

Nội dung phim

Tình Đậm Sâu, 77 Heartbreaks một câu chuyện tình trái cấm của Adam và Eva khi Adam cố gắng để khôi phục lại tình yêu của Eva sau khi trải qua nhật ký của Eva với những sai lầm đau lòng của Adam.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận