Tình Yêu Ngày Tận Thế

Tình Yêu Ngày Tận Thế Z for Zachariah (2015)

Nội dung phim

Tình Yêu Ngày Tận Thế phim được lấy bối cảnh Trái Đất khi bị một đại dịch đã hủy diệt gần như toàn bộ nhân loại, vậy nhưng trong bối cảnh đó, tình yêu vẫn chớm nở giữa 3 con người, một số trong rất ít những người sống sót.

Tình Yêu Ngày Tận Thế - Z for Zachariah

Tình Yêu Ngày Tận Thế - Z for Zachariah

Tình Yêu Ngày Tận Thế - Z for Zachariah

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận