Tội Ác Kẻ Nát Rượu

Tội Ác Kẻ Nát Rượu Alcoholist (2016)

Nội dung phim

Tội Ác Kẻ Nát Rượu, Alcoholist kể về một kẻ nghiện rượu vô tình gây xích mích với người hàng xóm của anh, cho nên anh đã dành cả thời gian theo dõi người hàng xóm để tìm cơ hội giết anh ta một cách man rợ theo cách nghĩ của kẻ nghiện rượu

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận