Tội Ác Tham Nhũng

Tội Ác Tham Nhũng Misconduct (2016)

Nội dung phim

Tội Ác Tham Nhũng/Misconduct bộ phim kể về một luật sư trẻ đầy tham vọng bị đưa vào một vụ kiện lớn đối với một nhà điều hành mạnh mẽ và tàn nhẫn của một công ty dược phẩm lớn, anh đã sớm thấy mình tham gia vào một vụ tống tiền và tham nhũng. Anh phải đối mặt như thế nào trong tính huống đó?

Tội Ác Tham Nhũng, Misconduct

Từ khóa

Bình Luận