Tội Phạm Cơ Trí

Tội Phạm Cơ Trí Kajinek (2010)

Nội dung phim

Tội Phạm Cơ Trí là một câu chuyện sinh động về một tù nhân nổi tiếng, câu chuyện về 2 tên sát nhân, câu chuyện về viên luật sư quyết tâm lần tìm chứng cứ, câu chuyện về thế giới ngầm và chuyện thâm nhập vào cả hệ thống của nó, và sau cùng, là câu chuyện về các mánh khóe của “con” người.

Tội Phạm Cơ Trí

Tội Phạm Cơ Trí

Tội Phạm Cơ Trí

Từ khóa

Bình Luận