Totem Sói

Totem Sói Wolf Totem (2015)

Nội dung phim

Totem Sói là câu chuyện vào năm 1967, Bắc Kinh một sinh viên trẻ, Chen Zhen, được gửi đến sống giữa những người chăn gia súc du ​​mục Inner Mongolia. Bị kẹt giữa sự tiến bộ của nền văn minh từ phía nam và kẻ thù truyền thống của người dân du mục - những con sói đi cướp giựt - ở phía bắc; người và động vật, cư dân và những kẻ xâm lược như nhau, đấu tranh để tìm ra sự thật của họ trên thế giới...

Totem Sói

Từ khóa

Bình Luận