Trận Chiến Dưới Đại Dương

Trận Chiến Dưới Đại Dương The Ghazi Attack (2017)

Nội dung phim

Trận Chiến Dưới Đại Dương, The Ghazi Attack vào năm 1971, giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan trong cuộc chiến giải phóng Đông Pakistan, hải quân Pakistan, trong một sứ mệnh bí mật, lên kế hoạch tấn công vào tàu sân bay hạng nhẹ Ấn Độ Majestic, INS Vikrant, để giành quyền kiểm soát vùng biển của Vịnh Bengal. . Họ gửi tàu ngầm tốt nhất trong lớp PNS Ghazi, nhưng bị một chiếc tàu ngầm INS Karanj (S21) đánh chặn. Một cuộc tấn công dưới nước xảy ra.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận