Trận Đan Mạch

Trận Đan Mạch April 9th (2015)

Nội dung phim

Trận Đan Mạch, April 9th câu chuyện trong buổi sáng ngày 09 Tháng Tư 1940 quân đội Đan Mạch được thông báo Người Đức đã vượt qua biên giới. Quân Đan Mạch với trang bị yếu kém phải đối mặt với quân đội mạnh nhất châu Âu. Chiến tranh khốc liệt nhất đang diễn ra...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận