Trò Chơi Nguy Hiểm

Trò Chơi Nguy Hiểm Dangerous Game (2017)

Nội dung phim

Trò Chơi Nguy Hiểm, Dangerous Game khi Chris gia nhập với bọn cướp biển Mafia và Algeria của Nga trong khi cố gắng giúp người bạn tốt nhất trả nợ lớn, anh ta sẽ phải quyết định liệu anh ta sẽ đặt sự nghiệp lên những tảng đá bằng cách bắt tay vào một cuộc cướp bóc nguy hiểm có thể kết thúc bằng anh ta ở trong tù, hoặc có thể đã chết.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận