Trò Chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần Game Of Death (2010)

Nội dung phim

Trò Chơi Tử Thần là câu chuyện được kể trong hồi tưởng. Nhân viên CIA Marcus Jones kể lại nhiệm vụ cuối cùng của mình trong hình thức của một lời thú nhận để một giáo linh mục. Nhiệm vụ bắt đầu khi người cố vấn của Jones trong CIA, Dietrich, thông báo cho ông rằng chuyển nhượng tiếp theo của ông là thu thập thông tin tình báo để truy tố có thể có của công dân Hoa Kỳ Frank Smith, một đại lý vũ khí , và John Redvale, một quỹ đầu tư quản lý. Jones thành công trong việc được thuê làm vệ sĩ Smith và đồng hành với Smith trong việc xây dựng Redvale, nơi Smith là vụ để có được $ 100,000,000 tiền mặt.

Trò Chơi Tử Thần, Game Of Death

Trò Chơi Tử Thần, Game Of Death

Trò Chơi Tử Thần, Game Of Death

Từ khóa

Bình Luận