Trò Chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần All Things To All Men (2013)

Nội dung phim

Trò Chơi Tử Thần Một tên trộm đang bị cuốn vào một trò chơi chết người của mèo và chuột giữa một cảnh sát Maverick và ông chủ tội phạm London.

Trò Chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận