Trung Hoa Chiến Sĩ

Trung Hoa Chiến Sĩ Magnificent Warriors (1987)

Nội dung phim

Trung Hoa Chiến Sĩ, Magnificent Warriors phim nói về 1 nữ chiến sĩ trung quốc giỏi võ chống lại bọn Nhật.

Từ khóa

Bình Luận