Truy Tìm Kho Báu Phần 4

Truy Tìm Kho Báu Phần 4 The Librarians Season 4 (2018)

Nội dung phim

Truy Tìm Kho Báu Phần 4, The Librarians Season 4 một giáo phái bí mật của Giáo hội Vatican khám phá một bản đồ chi tiết các vị trí của bốn nền tảng của Thư viện Alexandria; Flynn và Thư viện làm việc với một đồng minh bất ngờ để ngăn chặn họ trước khi đá có thể được sử dụng để phá hủy Thư viện.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận