Truyền Thuyết Dã Vương Phần 2

Truyền Thuyết Dã Vương Phần 2 Ushio To Tora 2nd Season (2016)

Nội dung phim

Truyền Thuyết Dã Vương Phần 2, Ushio To Tora 2nd Season tiếp tục kể về cậu bé Ushio cùng người bạn đồng hành đi tìm sự thật về thân thế của cậu và giúp đỡ mọi người trừ gian diệt bạo.

Truyền Thuyết Dã Vương Phần 2, Ushio To Tora 2nd Season

Từ khóa

Bình Luận