Truyền Thuyết Mordu

Truyền Thuyết Mordu The Legend of Mor'du (2012)

Nội dung phim

Truyền Thuyết Mordu, The Legend of Mor'du truyền thuyết về một hoàng tử điện bị ám ảnh bởi những người tìm kiếm một câu thần chú ma thuật mà sẽ cho phép anh ta để giành quyền kiểm soát một vương quốc từ anh em của mình, chỉ để phá hủy vương quốc và số phận của mình như tốt.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận