Truyền Thuyết Ngụ Độc Cốc

Truyền Thuyết Ngụ Độc Cốc Ruen Benjapit (2018)

Nội dung phim

Truyền Thuyết Ngụ Độc Cốc, Ruen Benjapit cuối thời Rama VI, chính phủ tuyên bố sẽ có một giấy chứng nhận kết hôn hỗ trợ cho chiến dịch một vợ một chồng. Chỉ có một người vợ là vợ hợp pháp có quyền đối với tất cả tài sản. Bốn phụ nữ kết hôn cùng một người đàn ông bắt đầu một cuộc chiến chống lại nhau để cố gắng làm vợ hợp pháp.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận