Tử Chiến Liên Hành Tinh

Tử Chiến Liên Hành Tinh Battlestar Galactica: The Plan (2009)

Nội dung phim

Tử Chiến Liên Hành Tinh Các Cylons là robot giúp việc cho con người. Theo quá trình tiến hóa, chúng trở nên giống con người như đúc. Lúc này, Cylons bắt đầu tìm cách diệt chủng và biến con người thành nô lệ cho chúng. Khi sự tồn vong của loài người bị đe dọa thì các Cylons đột nhiên lại thay đổi 180 độ... Đây là câu truyện về những kẻ đứng đầu Cylon, làm việc độc lập và cách quyết định hoàn thành tác vụ của chúng.

Tử Chiến Liên Hành Tinh, Battlestar Galactica The Plan

Tử Chiến Liên Hành Tinh, Battlestar Galactica The Plan

Tử Chiến Liên Hành Tinh, Battlestar Galactica The Plan

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận