Tuổi Teen Nổi Loạn

Tuổi Teen Nổi Loạn LOL (2012)

Nội dung phim

Tuổi Teen Nổi Loạn là câu chuyện trong một thế giới được kết nối bởi YouTube, iTunes, và Facebook, Lola và bạn bè của cô hướng các áp lực đồng đẳng của trường trung học lãng mạn và tình bạn trong khi dodging các bậc cha mẹ đôi khi độc đoán và bối rối của họ. Khi mẹ của Lola, Anne, "vô tình" đọc tạp chí đặc sắc con gái tuổi teen của cô, cô nhận ra chỉ là cách rộng khoảng cách giao tiếp của họ đã phát triển.

Tuổi Teen Nổi Loạn

Tuổi Teen Nổi Loạn

Tuổi Teen Nổi Loạn

Từ khóa

Bình Luận