Tuyết Hoa Bí Phiến

Tuyết Hoa Bí Phiến Snow Flower And The Secret Fan (2011)

Nội dung phim

Phim Tuyết Hoa Bí Phiến lấy bối cảnh tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vào thế kỷ 19, có một cô gái tên Bách Hợp. Năm lên 7 tuổi, cô kết lão đồng (mối tình thâm giao giữa hai người phụ nữ tồn tại cho đến hết cuộc đời) với một cô gái khác tên Tuyết Hoa. Bị gia đình hai bên cấm đoán, Tuyết Hoa gửi cho Bách Hợp một chiếc quạt lụa, trong đó cô viết một bài thơ bằng nữ thư, thứ ngôn ngữ bí mật mà phụ nữ Trung Quốc đã sáng tạo ra để liên lạc với nhau, thoát khỏi sự kiểm soát của đàn ông.

Tuyết Hoa Bí Phiến

Tuyết Hoa Bí Phiến

Tuyết Hoa Bí Phiến

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận