Vụ Án Gian Xảo

Vụ Án Gian Xảo The Trials Of Cate Mccall (2014)

Nội dung phim

Vụ Án Gian Xảo, The Trials Of Cate Mccall một câu chuyện tại California, Cate McCall là một luật sư người nghiện rượu là án treo và phục hồi chức năng. Cô đã có một cuộc tranh cãi với một thẩm phán người làm cô đi kiểm tra hơi thở và đưa cô vào thử việc tại một văn phòng nhỏ. Cate cũng là chiến đấu để khôi phục lại quyền nuôi con gái của bà đang sống với cha mình, người được chuyển đến Seattle. Cate được giao để bảo vệ Lacey Stubbs, người đã kháng cáo lại niềm tin sai trái của mình giết chết một phụ nữ khác trên cơ sở của một kể từ khi có một lỗi thử nghiệm.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận