Vụ Cướp Lịch Sử

Vụ Cướp Lịch Sử Empire State (2013)

Nội dung phim

Sau khi thất bại để có được vào học viện cảnh sát, Chris Potamitis (Liam Hemsworth), giải quyết việc làm cho một nhân viên bảo vệ với Công ty xe tải bọc thép EMPIRE STATE. Chris làm cho những sai lầm của nhắc đến an ninh lỏng lẻo của công ty để người bạn tốt nhất của mình, Eddie (Michael Angarano), và mau chóng vô tình bị kéo vào một kế hoạch tỉ mỉ để cướp số tiền dồi dào tiền mặt được lưu trữ ở đó - kết quả là các vụ cướp tiền mặt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ .

Vụ Cướp Lịch Sử

Vụ Cướp Lịch Sử

Vụ Cướp Lịch Sử

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận