Vú Em FBI 2

Vú Em FBI 2 Big Momma's House 2 (2006)

Nội dung phim

Vú Em FBI 2, Big Mommas House 2 sẽ kể về Malcolm Turner đã trở lại và lần này anh ta ra để lộ các nhà thiết kế nghi ngờ của một máy tính chết người "con sâu" mà sẽ cho phép bên ngoài lực lượng truy cập vào các tập tin thông minh sophistical và quan trọng của chính phủ. Nhưng thật không may, cách duy nhất các đại lý xảo quyệt có thể nhận được bên cạnh người sáng tạo của con sâu, Tom Fuller, là để truy cập vào nhà Quận Cam của lập trình là "vú em" mới để Fuller và vợ con của Leah: bé Andrew và hai người chị của mình, Carrie và Molly.

Vú Em FBI 2, Big Mommas House 2

Vú Em FBI 2, Big Mommas House 2

Vú Em FBI 2, Big Mommas House 2

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận