Vùng Đầm Lầy

Vùng Đầm Lầy Man-Thing (2005)

Nội dung phim

Vùng Đầm Lầy, Man-Thing kể về một ông trùm của một cửa hàng nhỏ  đã bị dẹp tiệm, ông đã tìm cách kiếm tiền đó là khai thác dầu mỏ. Nhưng không may cho ông là nơi ông khai thác lại là một đầm lầy nguy hiểm. Các giàn khoan bị kháng nghị bất hợp pháp chống lại bởi các nhà sinh thái nóng đầu, người được cho là nguyên nhân phá hoại trên trang web. Mới, ngoài cảnh sát Kyle Williams nghi ngờ vị thành niên ngay lập tức địa phương Billy James đã không ăn trong tình yêu làm đó bởi một Cayman mà bởi một con quái vật bí ẩn, mà đã thực hiện và sớm làm cho nạn nhân đẫm máu mới lạ, cách không phù hợp. Một số người dân thêm sự nguy hiểm.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận