Vương Triều

Vương Triều The Jingbirok: A Memoir of Imjin War (2015)

Nội dung phim

Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yoo Seong-ryong. Kể về những gì đã xảy ra tại cuộc chiến Jojeong giữa Nhật Bản và Noryang mà ở đó tướng Lee Soon-tội lỗi đã bị giết chết,...

The Jingbirok: A Memoir of Imjin War

The Jingbirok: A Memoir of Imjin War

Từ khóa

Bình Luận