Vương Triều Đoạt Ngôi

Vương Triều Đoạt Ngôi Kim Soo Ro (2010)

Nội dung phim

Vương Triều Đoạt Ngôi, The Iron King xoay quanh cuộc đời của Kim Soo Ro, người sáng lập huyền thoại của Geumgwan Gaya, nhà nước thành phố cai trị của liên bang Gaya, chiếm ưu thế trong thương mại biển và làm việc bằng sắt trong thời kỳ Tam Quốc. Tính cách mạnh mẽ, thông minh và tình báo bốc lửa của Kim Soo Ro là sự bảo vệ duy nhất của anh trong cuộc đấu tranh chính trị kéo dài, với sự cạnh tranh giành ngôi vị từ anh trai cùng cha khác mẹ, Ijinashi, bạn cũ của anh, Suk Tal Hae, và những tham vọng nguy hiểm của Shin Kwi Gan .

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận