Xạ Thủ: Phần 1

Xạ Thủ: Phần 1 Shooter Season 1 (2016)

Nội dung phim

Xạ Thủ: Phần 1, Shooter Season 1 dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất "Point of Impact" của Stephen Hunter, Nội dung phim sau cuộc hành trình của Bob Lee Swagger, một cựu chiến binh nắm đầu tổ chức là người được mời tham gia để ngăn chặn một âm mưu giết Tổng thống. Khi cựu sĩ quan chỉ huy Swagger của Isaac Johnson gạ chuyên môn của mình trong một hoạt động bí mật, Swagger phát hiện ra rằng ông là đã được lên kế hoạch và phải làm mọi thứ trong quyền lực của mình để bảo vệ gia đình của mình và xóa tên của mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận