Xác Sống Trở Lại 4

Xác Sống Trở Lại 4 Return Of The Living Dead: Necropolis (2005)

Nội dung phim

Bộ phim Xác Sống Trở Lại 4 bắt đầu với Charles Garrison ( Coyote ) đi du lịch đến Chernobyl để mua các hộp đựng của Trioxin, các chất reanimates người chết thành zombie. Charles làm việc cho một công ty gọi là Hybra công nghệ cao, người được thử nghiệm với các Trioxin. Một tai nạn phòng thí nghiệm gây giải phóng khí Trioxin và dịch zombie xảy ra.

Từ khóa

Bình Luận