Phim Hàn Quốc

Thiện, Ác, Quái
Bản Đẹp 2008

Thiện, Ác, Quái

The Good, The Bad, The Weird

Thám Tử K: Bí Mật Góa Phụ
Bản Đẹp 2011

Thám Tử K: Bí Mật Góa Phụ

Detective K: Secret of Virtuous Widow

Thám Tử K: Bí Mật Đảo Hoang
Bản Đẹp 2015

Thám Tử K: Bí Mật Đảo Hoang

Detective K: Secret of the Lost Island

Thám Tử K: Ma Cà Rồng Báo Thù
Bản Đẹp 2018

Thám Tử K: Ma Cà Rồng Báo Thù

Detective K: Secret of the Living Dead