Phim Hàn Quốc

Quý Cô Hoàn Hảo
Phụ Đề: 20/20 2017

Quý Cô Hoàn Hảo

Ms. Perfect (The Perfect Wife)

Bố Là Tất Cả
Phụ Đề: 50/50 2016

Bố Là Tất Cả

Father, I’ll Take Care of You