Phim Mỹ

Bắt Cóc
Bản Đẹp 2001

Bắt Cóc

Along Came a Spider

Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Sứ Giả Bạc
Bản Đẹp 2007

Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Sứ Giả Bạc

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Vùng Xác Sống
Bản Đẹp 2016

Vùng Xác Sống

The Girl with All the Gifts

Kỹ Năng Chống Lại Zombie
Bản Đẹp 2015

Kỹ Năng Chống Lại Zombie

Scouts Guide to the Zombie Apocalypse