Phim Trung Quốc

Gửi Thanh Xuân
HD 2013

Gửi Thanh Xuân

To Our Youth That Is Fading Away

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3
60/60 2009

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3

A Legend Of Shaolin Temple 3

Vó Ngựa Biên Cương
35/35 2007

Vó Ngựa Biên Cương

Vó Ngựa Thảo Nguyên

Tứ Đại Tài Tử Giang Nam
41/41 2014

Tứ Đại Tài Tử Giang Nam

The Four Scholars In JiangNan

Nhiệm Vụ Đáng Ngờ
HD 2001

Nhiệm Vụ Đáng Ngờ

The Replacement Suspects