Phim Dã Sữ

Tân Hồng Lâu Mộng
50/50 2010

Tân Hồng Lâu Mộng

The Dream Of Red Mansions

Đại Chiến Cổ Kim
40/40 2011

Đại Chiến Cổ Kim

Ancient Terracotta War Situation

Tân Bao Thanh Thiên: Bích Huyết Đan Tâm
40/40 2011

Tân Bao Thanh Thiên: Bích Huyết Đan Tâm

Justice Bao: Arbiter Of Loyalty Unto Death

Lục Thê Tử
48/48 2013

Lục Thê Tử

The War Of Beauties

Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh
Bản Đẹp 2015

Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh

Zhongkui: Snow Girl and the Dark Crystal

Mưu Đồ Hoạn Quan
20/20 1993

Mưu Đồ Hoạn Quan

The Conspiracy Of The Eunuch

Đạo Sĩ Hạ Sơn
Bản Đẹp 2015

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down The Mountain

Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân
36/36 2012

Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân

Xuan Yuan Jian Zhi Tian Zhi Hen

Nữ Thần Lửa Jung Yi
32/32 2013

Nữ Thần Lửa Jung Yi

The Goddess Of Fire Jung Yi