Phim Dã Sữ

Càn Long Du Giang Nam
30/30 2002

Càn Long Du Giang Nam

The Voyage of Emperor Qian Long To Jiang Nan

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 4
44/44 2010

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 4

Amazing Detective Di Ren Jie 4

Tân Anh Hùng Xạ Điêu
52/52 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu

Legend Of The Condor Heroes

Họa Sĩ Gió
20/20 2010

Họa Sĩ Gió

Painter Of The Wind

Tân lộc đỉnh ký
50/50 2014

Tân lộc đỉnh ký

The Deer And The Cauldron

Tân Thiên Long Bát Bộ
40/40 2003

Tân Thiên Long Bát Bộ

Demi Gods And Semi Devils

Nhật ký Saimdang
28/28 2017

Nhật ký Saimdang

Saimdang, Lights Diary

Thư Sinh Bóng Đêm
20/20 2015

Thư Sinh Bóng Đêm

Scholar Who Walks At Night

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện
32/32 2015

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện

The Journey Of Flower Special