Phim Võ Thuật

Cô Gái Đồ Long
40/40 1986

Cô Gái Đồ Long

The Heaven Sword And The Dragon Sabre

Kỳ Tích
Bản Đẹp 1989

Kỳ Tích

Mr Canton And Lady Rose

Vua Mạo Hiểm
Bản Đẹp 1996

Vua Mạo Hiểm

Dr. Wai And The Scripture With No Words