Phim anime

Nhóc Trùm: Đi Làm Lại
PĐ: Tập 11 2018
Nhóc Trùm: Đi Làm Lại

The Boss Baby: Back in Business

Ký túc xá Sunohara
PĐ: 12/12 2018
Ký túc xá Sunohara

Miss caretaker of Sunohara-sou