108 Hung Thần Ác Sát

108 Hung Thần Ác Sát The Prince and the 108 Demons (2015)

Nội dung phim

108 Hung Thần Ác Sát kể về chuyện hoàng thượng bị ám sát, hoàng tử lại mất tích, tướng quân Cao Vân Phi trung thành bị hãm hại thành tội thần phải vượt ngục bỏ chạy. Từ đây, chàng tập hợp các anh hùng tứ phương truy tìm hoàng tử, đánh bại tên gian thần mưu đồ soán vị, tạo nên giai thoại về 108 Hung Thần Ác Sát.

108 Hung Thần Ác Sát

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập