16 Ngã Rẽ

16 Ngã Rẽ 16 Blocks (2006)

Nội dung phim

16 Ngã Rẽ kể về Jack Mosley, một thám tử, được giao nhiệm vụ unenviable vận chuyển một tù nhân nói nhanh từ nhà tù tới một tòa án 16 khối đi. Tuy nhiên, trên đường đi, ông biết rằng người đàn ông có nghĩa vụ phải làm chứng chống lại các đồng nghiệp của Mosley, và toàn bộ NYPD muốn anh ấy chết. Mosley phải lựa chọn giữa sự trung thành với đồng nghiệp của mình và bảo vệ người làm chứng, và không bao giờ có một khoảng cách ngắn như vậy dường như quá lâu ...

16 Ngã Rẽ

16 Ngã Rẽ

16 Ngã Rẽ

Từ khóa

Bình Luận