24 Giờ Chống Khủng Bố: Kế Thừa

24 Giờ Chống Khủng Bố: Kế Thừa 24: Legacy (2017)

Nội dung phim

24 Giờ Chống Khủng Bố: Kế Thừa, 24: Legacy một phần mở ra mới của bộ phim ăn khách 24 Hours, trong phần này phim sẽ xoay quanh một đặc vụ xuất sắc anh xuất thân từ một anh hùng quân đội, người đã gặp một trở lại khó khăn đến Mỹ, thuyết phục ông để hỏi CTU để được giúp đỡ trong việc tiết kiệm cuộc sống của mình, và dừng lại những gì khả năng có thể là một trong những cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn nhất về Mỹ đất. "

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận