27 Lần Cưới

27 Lần Cưới 27 Dresses (2008)

Nội dung phim

27 Lần Cưới kể về hai điều về Jane: cô không bao giờ nói không với bạn bè của cô (cô ấy là phụ dâu 27 lần và vô vị lợi kế hoạch đám cưới của bạn bè), và cô ấy là trong tình yêu với ông chủ của mình, George, nuôi dưỡng ước mơ của a lovely, đám cưới lãng mạn của riêng mình. Cô gặp Kevin, một nhà văn hoài nghi người thấy hấp dẫn của cô, và cũng trong tuần em gái tán tỉnh cô Tess đến thị trấn. Jane âm thầm đồng hồ George mùa thu cho Tess, một người cầu hôn lôi cuốn. Tệ hơn nữa, Jane có thể được kêu gọi để có kế hoạch đám cưới của họ. Trong khi đó, Kevin cố gắng để có được sự chú ý của Jane và có một ý tưởng mà có thể phát triển sự nghiệp của mình. Jane có thể bày tỏ nổi lòng cảm xúc của mình?

27 Lần Cưới

27 Lần Cưới

27 Lần Cưới

Từ khóa

Bình Luận