Ám Ảnh

Ám Ảnh Stay (2005)

Nội dung phim

Phim Ám Ảnh Một nhà tâm lý học tại trường Đại học East Coast tìm mọi cách để ngăn cản người bệnh nhân trẻ của mình tự vẫn vì anh ta luôn tiên đoán trước tương lại...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận