Âm Mưu Hoàng Tộc

Âm Mưu Hoàng Tộc The Guillotines (2012)

Nội dung phim

Âm Mưu Hoàng Tộc bộ phim kể về cuộc chiến trong Mãn Châu cai trị triều đại nhà Thanh, Hoàng đế Yong Zheng thành lập một đội ám sát bí mật được gọi là Dao chém để loại bỏ tất cả những ai chống đối ông. Sau khi rất nhiều ưa chuộng bởi Hoàng đế, các Dao chém được coi là tiêu hao một lần Hoàng đế Càn Long bay lên ngai vàng và thông qua các ý tưởng và công nghệ phương Tây. Để củng cố quyền lực của mình dưới một chế độ mới, Hoàng đế vẫn tiếp tục sử dụng Dao chém để bức hại các chinh phục Hán trong một triều đại khủng bố và áp bức...

Âm Mưu Hoàng Tộc

Âm Mưu Hoàng Tộc

Âm Mưu Hoàng Tộc

Từ khóa

Bình Luận