Anh Cần Em

Anh Cần Em I Want You (2012)

Nội dung phim

I Want You là phần tiếp theo của bộ phim Three Meters Above The Sky, bắt đầu với sự trở lại của H về quê hương của mình, nơi kết nối lại với quá khứ..

Anh Cần Em

Anh Cần Em

Anh Cần Em

Từ khóa

Bình Luận