Anh Chàng Đóng Giày

Anh Chàng Đóng Giày The Cobbler (2014)

Nội dung phim

Max Simkin sửa chữa giày trong cửa hàng New York cùng đã được trong gia đình của mình cho các thế hệ. Thất vọng với xay của cuộc sống hàng ngày, Max tình cờ phát hiện một vật gia truyền kì diệu cho phép anh ta để bước vào cuộc sống của khách hàng của mình và nhìn thế giới theo một cách mới. Đôi khi đi bộ trong giày của người đàn ông khác là cách duy nhất người ta có thể phát hiện ra họ thực sự là ai.

Anh Chàng Đóng Giày

Anh Chàng Đóng Giày

Anh Chàng Đóng Giày

Từ khóa

Bình Luận